Мета та завдання

Мета та завдання

Основні завдання Ради молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 •  підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
 •  участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 •  сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 •  допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
 •  подання пропозицій до Вченої Ради Університету, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород  тощо;
 •  співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 •  збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 •  сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 •  методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети  Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.