Співпраця з Радою молодих вчених при МОН

Співпраця з Радою молодих вчених при МОН

Засідання Ради молодих учених при МОН

11 грудня 2014 року в МОН за участю заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи відбулося засідання Ради молодих учених, в якій взяв участь голова РМУ НТУУ «КПІ», Олег Білецький.

15

На фото: учасники засідання Ради молодих учених при МОН

Від імені МОН, молодих учених привітав заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха, який наголосив на важливості встановлення діалогу, налагодженні продуктивної спільної роботи між МОН та науковою молоддю, а також підвищенні ролі молодих учених в процесах реформування, що зараз відбуваються в нашій країні.

Результати проведення заходу:

 • напрацьовано пропозиції до проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • напрацьовано пропозиції щодо заборони редакційним колегіям усіх видів наукових видань вимагати від авторів надання додаткових документів, які б підтверджували можливість друку їхніх матеріалів, зокрема актів експертизи;
 • розроблено заходи фінансово-податкового стимулювання наукової активності та співпраці підприємств реального сектору економіки з науково-освітніми закладами.

Круглий стіл «Молода наука України: ризики та перспективи»

10 листопада 2014 року в Національній агенції «Укрінформ» з ініціативи Фонду «Відкрита політика» спеціально до Міжнародного дня науки в ім’я миру та розвитку в відбувся круглий стіл на тему «Молода наука України: ризики та перспективи».

13

На фото: учасники круглого столу «Молода наука України: ризики та перспективи»

У заході взяли участь заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха, Голова парламентського Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич, аташе з університетського та наукового співробітництва Посольства Франції в Україні Жиль Мамець, Голова Ради молодих дослідників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України Олександр Скороход, Голова Ради молодих вчених відділення фізики та астрономії НАН України Юлія Безвершенко, делегація Ради молодих вчених НТУУ «КПІ» та інші.

14

На фото: на другому плані Олег Білецький, Богдан Романов

Голова Комітету ВР науки і освіти Лілія Гриневич зауважила, що підписання Угоди про європейську асоціацію актуалізує питання науки. «Впродовж останніх років в країні постійно зменшувалися фінансування на науку. Зараз фінансування науки становить 0,25% ВВП, що поглиблює кризовий стан науки. Також зараз у складі Національної академії наук України тільки кожен п’ятий науковець – віком до 35 років, а пропозицію щодо пониження віку молодого науковця – необхідно скасувати. «Науковці повинні задовольнити свої наукові амбіції, бути соціально захищеними, мати перспективи кар’єрного росту та долучатися до всіх світових наукових процесів», – зазначила Лілія Гриневич.

В ході роботи круглого столу:

 • обговорювалися проблеми молодої науки України та методи налагодження ефективно діючих комунікацій між спеціалізованими науковими ліцеями, університетами, науково-дослідними інститутами, родинами юних науковців, громадськими організаціями;
 • піднімалися питання щодо зменшення ризиків дезінтеграції і руйнації наукового потенціалу Донбасу, розвитку міжнародного наукового співробітництва для зміцнення науки в Україні та світі;
 • були представлені кращі практики популяризації науки;
 • презентовано Міжнародну зелену школу та новий благодійний проект Фонду «Відкрита політика» для юних вчених «Допоможемо дітям Донбасу».

Адміністративне засідання регіонального комітету та всесвітній конгрес секцій ІЕЕЕ

20-25 серпня 2014 року, м. Амстердам, Нідерланди,  Адміністративне засідання регіонального комітету та всесвітній конгрес секцій ІЕЕЕ. Пічкальов Є.С. (заступник голови Ради молодих вчених при НТУУ «КПІ», заступник голови Секції ІЕЕЕ Україна) був делегований представляти інтереси ІЕЕЕ спільноти України в регіональному комітеті ІЕЕЕ з правом голосу при обранні посадовців.

11

На фото (зліва направо): Prof. Dalius Navakauskas, Євген Пічкальов,Dr. Andrejs Romanovs

 Захід відвідали близько 1000 представників ІЕЕЕ з різних континентів світу та більше 150 країн.

Були обговорені:

 • фінансовий звіт головного скарбника ІЕЕЕ;
 • звіти загальносвітових підкомітетів з молодіжної науки, розвитку членства, освіти та професійної активності;
 • можливості проведення спільних конференцій з ІЕЕЕ секціями з Литви, Латвії та Естонії, і участь у спільних наукових проектах.

Проведено переобрання членів президії регіонального комітету ІЕЕЕ. Обговоренні можливості отримання додаткових грантів для членів ІЕЕЕ з української Секції.


Розширене засідання президії ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України

02 липня 2014 року делегація Ради молодих вчених при МОН України взяла участь у роботі парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки і науково-технічної сфери держави».

9

На фото: учасники делегації Ради молодих вчених при МОН України

На засіданні розглянуто питання:

 • про розроблену Радою Концепцію системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • про співпрацю Ради з європейськими молодіжними науковими організаціями;
 • про підготовку до парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

Голова ради молодих вчених НТУУ «КПІ» О.О. Білецький приймав участь у засідання президії ради молодих вчених при МОН України.

10

На фото: учасники засідання президії ради молодих вчених при МОН України


Адміністративне засідання регіонального комітету ІЕЕЕ

5 – 7 квітня 2014 року м. Будапешт, Угорщина відбулось Адміністративне засідання регіонального комітету ІЕЕЕ.

На захід був делегований заступник голови Ради молодих вчених при НТУУ «КПІ», заступник голови Секції ІЕЕЕ Україна Пічкальов Є.С., він представляв інтереси ІЕЕЕ спільноти України в регіональному комітеті ІЕЕЕ з правом голосу при обранні посадовців.

8

На фото: учасники адміністративного засідання регіонального комітету ІЕЕЕ

Учасниками адміністративного засідання були представники більше ніж 50 країн Африки, Європи та Близького Сходу.

Результати засідання:

 • обговорені фінансовий звіт регіонального скарбника ІЕЕЕ,
 • обговорені звіти підкомітетів з молодіжної науки, розвитку членства, освіти та професійної активності.
 • обговоренні можливості співпраці з ІЕЕЕ секціями з Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Угорщини.

Громадське обговорення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки

28 березня 2014 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти відбулося громадське обговорення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки в контексті змін до законодавства України у науково – технічній сфері.

6

На фото (зліва направо): Анатолій Глібович Загородній – член Президії НАН України; Лілія Михайлівна  Гриневич – Голова Комітету з питань науки і  освіти

В роботі наради взяли участь понад 80 представників наукових кіл, громадських організацій, органів державної влади. Близько 20 осіб долучилися до обговорення.

Від Ради молодих учених України на нараду було обрано О.О. Білецького. В процесі обговорення він виступив на тему: “Молодіжний потенціал в НАН України“.

Учасниками були висловлені і окремі думки з загальною критичною оцінкою Концепції. При цьому наголошувалось на необхідності комплексного багатостороннього емпіричного аналізу наявного стану речей в державі та науці методами юриспруденції, соціології, економіки, наукометрії тощо. Учасники наради підтвердили позицію про те, що відродження  та економічне зростання країни, особливо в кризовій ситуації, можливо забезпечити лише за умови пріоритетної підтримки галузей освіти і науки України. Про це свідчить і позитивний досвід ставлення до цих сфер у кризовий періоди 30-х років США, повоєнній Німеччині, тощо. Отже, перед усім, саме держава має змінити своє ставлення до науки та забезпечити сприятливі умови діяльності науково технічної сфери в Україні. І, що важливо, мають бути створені ефективні умови самоорганізації НАН України, самозбереження і максимального спрямування на кінцевий результат.

7

На фото: учасники Громадського обговорення

Завершуючи нараду, Л.М. Гриневич наголосила, що напрацювання громадського обговорення будуть враховуватись при підготовці нової редакції закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», над яким зараз працює Комітет. Голова Комітету поінформувала, що Верховною Радою України прийнято рішення про проведення 2 липня 2014 року парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», які стануть продовженням плідної дискусії з питань реформування та розвитку науки в Україні та опрацювання підготовлених змін до закону про науку.