Семінари

Семінари

Спільне засідання Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України і Ради молодих вчених Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

12 грудня 2014 року в НТУУ «КПІ» відбулося спільне засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Ради молодих учених НТУУ «КПІ».

2

Участь у засіданні взяли голова Ради молодих учених при МОН України доцент Полтавського національного педагогічного університету Юрій Кращенко, голови Рад молодих учених Національного університету «Львівська політехніка», Донецького національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного медичного університету, заступник голови ради молодих учених КНУ ім. Т.Г. Шевченко  та представники низки провідних українських вишів, голова Ради молодих учених НТУУ «КПІ» Олег Білецький та інші.

З вітальним словом перед учасниками наради виступив проректор НТУУ «КПІ» з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, який розповів про підтримку в НТУУ «КПІ» діяльності молодих дослідників, напрями і форми такої роботи; про загальні проблеми, які нині постали перед вітчизняною вищою школою та науковим співтовариством; про важливість участі громадських організацій, що об’єднують учених, у роботі над удосконаленням нормативно-правової бази української освіти і науки тощо. Його виступ вийшов далеко за рамки звичайного урочистого привітання і визначив деякі напрями подальшої роботи засідання.

3

На фото(зліва направо): Олег Десятов, Андрій Новосад, Олег Білецький, Михайло Юхимович Ільченко, Віталій Йосипович Котовський, Богдан Романов, Катерина Приймак, Ельміра Пономарьова , Дар’я Кеуш

Виступ голови Ради молодих учених при МОН України Юрія Кращенко, в якому пролунали не лише стурбованість процесами, що нині відбуваються в системі управління українською вищою освітою та організації наукової діяльності, але й міркування про те, як поліпшити ситуацію і як забезпечити врахування пропозицій об’єднань науковців при розробці документів, що унормовуватимуть діяльність галузі.

Результати проведення заходу:

  • напрацьовано пропозиції до проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та до проекту Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року;
  • напрацьовано пропозиції щодо заборони редакційним колегіям усіх видів наукових видань вимагати від авторів надання додаткових документів, які б підтверджували можливість друку їхніх матеріалів, зокрема актів експертизи;
  • розроблено проект типового положення про Раду молодих учених вищого навчального закладу та наукових установ;
  • розроблено заходи фінансово-податкового стимулювання наукової активності та співпраці підприємств реального сектору економіки з науково-освітніми закладами;
  • розроблено план діяльності Ради молодих вчених НТУУ «КПІ» на 2015 рік.

Семінар «Проблеми молодіжної науки. Стан. Перспективи»

25 листопада 2014 року в залі засідань адмінради відбувся перший семінар у рамках заходів ради молодих учених НТУУ «КПІ» – «Проблеми молодіжної науки. Стан. Перспективи».

1

Для розвитку співпраці на семінар були запрошені голови рад молодих учених з інститутів НАН України:

О.С. Вашуленко – к.е.н., науковий співробітник, голова ради молодих учених та аспірантів Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва, член Ради молодих учених при МОН України;

В.М. Удовик – докторант, директор Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, член Ради молодих учених при МОН України;

О.М. Скороход – к.б.н., м.н.с. відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, голова ради молодих учених відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, президент ГО “UniaScientifica”.

Присутніх привітав проректор з наукової роботи академік НАН України М.Ю. Ільченко, який розповів про проблеми вітчизняної науки взагалі і молодіжної зокрема. Також Михайло Юхимович поділився власним досвідом наукової діяльності та висвітлив питання, які найбільш цікавлять молодь: основні помилки, яких припускаються  молоді науковці у своїй роботі; найбільш перспективні наукові напрями для молодих учених в Україні; рекомендації молодим дослідникам, виходячи з власного досвіду; зміни в науковій сфері, які планується здійснити в університеті найближчим часом.

Гості виступили з цікавими доповідями стосовно проблем та перспектив молодих учених на початковому етапі творчого шляху, ключових напрямів реформування науки в Україні тощо. З порадами для молодих колег виступив стипендіат Кабміну України, секретар ради молодих учених НТУУ “КПІ” О.О. Степаненко.

У дебатах взяли участь усі присутні. Найбільш гострими були питання про відсутність державних програм щодо житла для молодих учених, вкрай застаріле обладнання для виконання досліджень тощо. З’ясувалося, що питання низької зарплати є менш пріоритетним, оскільки молоді люди мають досить чітке уявлення про свої майбутні доходи і працюють за покликанням.

При підведенні підсумків семінару з презентацією виступив голова ради молодих учених НТУУ “КПІ” О.О. Білецький.

З урахуванням ситуації, що склалась в країні, на зустрічі було прийнято рішення додатково провести низку семінарів, спрямованих на використання наукових розробок для оборонно-промислового комплексу України.